KSÜ Logo

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Biyosistem Mühendisliği Bölümü

Bölüm Tanımı

Biyosistem Mühendisliği, mühendislik bilimlerinin geniş kapsamlı olarak biyoloji, çevre ve tarım bilimleri ile bütünleştirildiği bir mühendislik dalıdır.

Bölümde; arazi ve su kaynakları, tarımsal enerji sistemleri, tarımsal makine sistemleri ve tarımsal yapılar olmak üzere dört anabilim dalı mevcuttur.

Bölümde öğrencilerin tarım ve mühendislikle ilgili problemlerin teorik ve matematiksel ifadelerle modellemesi ve bunu pratik mühendislik uygulamalarına aktarmasına büyük önem verilmektedir. Bölümde tarımsal eğitim ve araştırma dışında öğrencilerin bilişim teknolojisi uygulamalarında da profesyonel eğitime sahip olmasına çalışılmaktadır.

Bölüm Eğitim ve Araştırma Konuları

Birinci yılda  temel bilimler, ikinci yılda temel mühendislik, üçüncü ve dördüncü yıllarda ise  tarım ve biyosistem mühendisliği alan derslerini içeren bir eğitim sürdürülmektedir.

Tarımda otomasyon ve yeni gelişen teknolojiler, arazi ve su kaynaklarının geliştirilmesi, hassas tarım teknikleri, enerji ve makinalar, bitkisel ve hayvansal üretimde mekanizasyon uygulamaları, hasat sonrası mekanizasyon uygulamaları, tarımsal yapılar ve çevre, kırsal alanın geliştirilmesi, bilgi teknolojileri bölümün eğitim ve araştırma konularıdır.

Bölüm Mezunlarının Yetkileri


 1. Tarımsal sulama sistemlerinin projelendirilmesi ve işletilmesi,
 2. Drenaj ve toprak ıslahı çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
 3. Tarımla ilgili enerji kaynaklarının (güneş, rüzgâr ve biyogaz) projelendirilmesi,
 4. Tarım ve gıda ürünlerinin üretiminden tüketimine kadar olan süreçler için gerekli makine ve tesislerin tasarımı, projelenmesi, yapımı ve işletilmesi,
 5. Tarımsal üretim amacıyla kullanılan her türlü yapı, hayvan barınakları ve seraların projelendirilmesi ve işletilmesi,
 6. Göletler ve sulama kanallarının projelendirilmesi.

Bölüm Mezunlarının Çalışma Alanları

 • Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar (Genel Müdürlük, İl ve İlçe Müdürlükleri, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, DSİ, vb.)
 • Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar
 • Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
 • Şeker Fabrikaları
 • Tarım makinaları üretim ve pazarlama firmaları
 • Kamu ve özel bankalar
 • Tarımsal sulama (damla, yağmurlama vb) ve drenaj sistem unsurlarını üreten, pazarlayan ve tasarım yapan firmalar
 • Peyzaj sulama firmaları
 • Sulama birlikleri ve kooperatifleri
 • Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM)
 • Drenaj ve toprak ıslahı müteahhitlik firmaları
 • Arazi tesviyesi yapan firmalar
 • Yenilenebilir enerji ile ilgilenen firmalar
 • Sera yapım malzemesi ve sera inşası konusunda çalışan firmalar
 • Haritacılık ve uzaktan algılama üzerine çalışan firmalar
 • Ticaret Odaları
 • Sanayii odaları
 • Tarımsal ilaç, gübre, yem ve tohum üretimi ve pazarlamasını yapan firmalar
 • Tarım ürünleri dış ticareti yapan firmalar
 • Tarımsal hibe danışmanlık firmaları
 • Üniversiteler (öğretim elemanı olarak)

 Bölüm Fiziki ve Teknik Altyapısı

Bölüm, Ziraat Fakültesi dersliklerini, bilgisayar laboratuarını ve toplantı salonlarını kullanmaktadır. Ayrıca bölümün kendisine ait dört adet toplam 60 m2 büyüklüğünde laboratuar ve 80 m2 büyüklüğünde bir adet  atölyede eğitim, araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir. Laboratuvarlarda ve atölye de bölüm çalışma alanlarına ilişkin birçok  ölçüm cihazları, deney setleri, alet ve ekipman mevcuttur.

 Değerler:

Biyosistem Mühendisliği alanında toplumsal odaklı, eğitim-öğretim ve araştırmaya önem veren, verimli, çevre odaklı, uğraş alanı içerisindeki tüm kesimlere memnuniyet odaklı, çağdaş, kaliteli, yenilikçi, dinamik, sürekli kendini geliştiren, katılımcı, yol gösterici, paylaşımcı, şeffaf-eşitlikçi-adil-güvenilir, lider ve saygın değerlere önem vermektedir

Amaç ve Hedefler:

Biyosistem Mühendisliği Bölümü, çalışma alanı ile ilgili konularda çağdaş ve uygulamaya yönelik bilgi ile donatılmış, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik yapabilecek yapıda kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip bireyler yetiştirmeyi, nitelikli eğitim vermeyi, araştırma ve uygulama işlevlerini yürüterek topluma hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyi, ulusunun gelişimi için bilgiye ulaşmayı ve bilgi yaymayı görev edinmiştir.

Biyosistem Mühendisliği Bölümünün hedefleri;

1. Mezunların, programdan elde etmiş oldukları sağlam altyapıyı kullanarak, mesleki kariyerlerini biyosistem mühendisliği ya da ilgili alanlarda ulusal veya uluslararası seviyede sürdürüyor olması,

2. Mezunların mesleklerini toplumun gereksinimlerini karşılayacak biçimde kamu veya özel sektörde başarı ile sürdürüyor olması,

3. Mezunların biyosistem mühendisliği ya da diğer çeşitli alanlarda mesleki gelişimleri süresince kendilerini geliştiren mühendisler olması,

4. Mezunların kaliteyi göz ardı etmeksizin sağlam etik ve mesleki sorumluluk sahibi olmasıdır.

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı